Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 20

TYDZIEŃ 20

OKRES: od 13.05.2019 do 19.05.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 99%)
 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi wraz z przekazaniem do IK
 • Zakończenie Prac nad PW przebudowy kolizji NN 2x400kV (zaawansowanie 100%)
 • Kontynuacja Prac nad opracowaniami PW dla branż
 • Drogowej (zaawansowanie 30%)
 • Mostowej (zaawansowanie 30%)
 • Sanitarnej (zaawansowanie 85%)
 • Elektroenergetycznej – przebudowy NN, SN, zasilanie, oświetlenie (zaawansowanie 40%)
 • Teletechnicznej (zaawansowanie 40%)
 • Melioracyjnej (zaawansowanie 100%), wraz z przekazaniem do IK
 • Rozbiórki (zaawansowanie 35%)
 • Szata roślinna (zaawansowanie 35%)
 • Geotechnicznej (zaawansowanie 20%)
 • Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości – procedowanie zatwierdzenia MPP w Starostwie Wejherowo (zaawansowanie 100%)
 • Zakończenie analizy otrzymanych uwag oraz przekazanie Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko
 • Przekazanie do zaopiniowania przez Zarządców Dróg (ZDW, ZDP) Projektu Stałej Organizacji Ruchu
 • Procedowanie wydania decyzji ZRID.

Opublikowano: śro, 22/05/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo