Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 18

TYDZIEŃ 18

OKRES: od 29.04.2019 do 05.05.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 99%)
  • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi wraz z przekazaniem do IK
  • Kontynuacja Prac nad PW przebudowy kolizji NN 2x400kV
  • Analiza otrzymanych uwag z etapu PB oraz kontynuacja Prac nad opracowaniami PW dla poszczególnych branż
  • Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości – procedowanie zatwierdzenia MPP w Starostwie Wejherowo (zaawansowanie 100%)
  • Analiza otrzymanych uwag oraz Prace nad aktualizacją Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko
  • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu do przekazania do zaopiniowania przez Zarządców Dróg
  • Procedowanie wydania decyzji ZRID.

Opublikowano: pon, 06/05/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo