Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 17

TYDZIEŃ 17

OKRES: od 23.04.2019 do 28.04.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 99%)
  • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi wraz z przekazaniem do IK
  • Kontynuacja Prac nad PW przebudowy kolizji NN 2x400kV
  • Analiza otrzymanych uwag z etapu PB pod kątem rozpoczęcia opracowania PW
  • Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości – procedowanie zatwierdzenia MPP w Starostwie Wejherowo (zaawansowanie 100%
  • W dniu 25.04.2019r. odbyła się Rada Techniczna w siedzibie Transprojekt Gdański, dotycząca:

         -ustalenia procedury gromadzenia i prezentowania danych o zaawansowaniu procesu weryfikacji i zatwierdzenia specyfikacji,

         -omawiania uwag IK do dotychczas przekazanych specyfikacji.

Opublikowano: nie, 05/05/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo