Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 17/2021

Trasa zasadnicza km 8+025-8+200 roboty ziemne (wykop)

Trasa zasadnicza km 8+025-8+200 roboty ziemne (wykop)

Trasa zasadnicza km 10+030-10+299 roboty ziemne (nasyp)

Trasa zasadnicza km 10+030-10+299 roboty ziemne (nasyp)

Trasa zasadnicza km 8+460-8+580 roboty ziemne (nasyp)

Trasa zasadnicza km 8+460-8+580 roboty ziemne (nasyp)

km 9+200

km 9+200

km 9+470

km 9+470

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo