Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 16/2021

Droga WS-68 km 0+000 - 0+660 roboty ziemne (wykop)

Droga WS-68 km 0+000 - 0+660 roboty ziemne (wykop)

Droga DD-16L roboty ziemne (wykop)

Droga DD-16L roboty ziemne (wykop)

Postęp robót w km 1+800 - 2+450

Postęp robót w km 1+800 - 2+450

Postęp robót w km 9+250 - 10+000

Postęp robót w km 9+250 - 10+000

Układanie geosiatki

Układanie geosiatki

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo