Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 14

TYDZIEŃ 14

OKRES: od 01.04.2019 do 07.04.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad aktualizacją Wersji (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u III PAB w zakresie obiektów inżynierskich wraz z uzupełnieniem rozwiązań ich posadowień (zaawansowanie 99%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 99%)
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowania 99%)
 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 99%)
 • Prace nad Wersją Projektu Podziału Nieruchomości wraz z przekazaniem do IK (zaawansowanie 99%), obecnie trwa aktualizacja o uwagi otrzymane podczas spotkania w GDDKiA
 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi
 • Zakończono Prace nad Wersją Projektu branży geotechnicznej wraz z przekazaniem do IK (zaawansowanie 100%)
 • Prace nad Wersją Projektu branży drogowej uwzględniającą ustalenia z Rady Technicznej (zaawansowanie 99%)
 • Prace nad Wersją opracowania Projektu Zagospodarowania Terenu uwzględniającą rozwiązania z Rad Technicznych (zaawansowanie 99%)
 • Kontynuacja Prac nad PW przebudowy kolizji NN 2x400kV
 • Zakończenie Prac nad opracowaniem branży teletechnicznej Tom VI/1 i Tom VI/2 wraz z przekazaniem do IK (zaawansowanie 100%)
 • Zakończenie Prac nad opracowaniem branży elektroenergetycznej Tom V/1, Tom V/3 i Tom V/4 wraz z przekazaniem do IK (zaawansowanie 100%)
 • Przekazanie do IK zarejestrowanej MDCP (zaawansowanie 100%)
 • Przekazanie do IK wersji Projektu Architektoniczno-Budowlanego Tom VIII Rozbiórka obiektów kubaturowych (zaawansowanie 100%)
 • Przekazanie do IK opracowań branży sanitarnej Tom IV/1, Tom IV/2, Tom IV/3, Tom IV/4, Tom IV/5 (zaawansowanie 100%)
 • Przekazanie do IK draftu Wniosku do ZRID wraz z załącznikami (zaawansowanie 100%), obecnie trwa aktualizacja o uwagi otrzymane na spotkaniu w GDDKiA.

Opublikowano: śro, 10/04/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo