Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 12

TYDZIEŃ 12

OKRES: od 18.03.2019 do 24.03.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad aktualizacją Rewizji (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u III PAB w zakresie obiektów inżynierskich wraz z uzupełnieniem rozwiązań ich posadowień (zaawansowanie 98%)
 • Przekazanie czterech tomów w zakresie obiektów inżynierskich do IK
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 95%)
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowania 99%)
 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 94%)
 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi
 • Prace nad Rewizją Projektu branży geotechnicznej (zaawansowanie 85%)
 • Zakończenie Prac wraz z przekazaniem do IK nad Rewizją Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko w związku z otrzymanymi uwagami (zaawansowanie 100%)
 • Zakończono aktualizację MDCP
 • W dniu 18.03.2019r. odbyła się Rada Techniczna dot. branży środowiskowej w siedzibie GDDKiA Odz. Gdańsk
 • W dniu 22.03.2019r. odbyła się Rada Techniczna dot. branży energetycznej, teletechnicznej oraz sanitarnej w siedzibie GDDKiA Odz. Gdańsk.

Opublikowano: czw, 28/03/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo