Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 11

TYDZIEŃ 11

OKRES: od 11.03.2019 do 17.03.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad aktualizacją Rewizji (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u III PAB w zakresie obiektów inżynierskich wraz z uzupełnieniem rozwiązań ich posadowień (zaawansowanie 90%)
 • Przekazanie pięciu tomów w zakresie obiektów inżynierskich do IK
 • Opracowanie tomu Klas obciążenia MLC wraz z przekazaniem do IK (zaawansowanie 100%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 90%)
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowania 98%)
 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 93%)
 • Zakończono Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości, wraz z przekazaniem do IK (zaawansowanie 100%)
 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi
 • Przekazanie Projektu Zagospodarowania Terenu Tom I/1, I/2, I/3 do IK
 • Zakończono Prace nad aktualizacją wniosku o odstępstwo na cement w oparciu o uwagi z Ministerstwa Infrastruktury wraz ze złożeniem wniosku do Urzędu (zaawansowanie 100%)
 • Prace nad Rewizją Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko w związku z otrzymanymi uwagami (zaawansowanie 50%)
 • W dniu 13.03.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 9 w siedzibie GDDKiA Odz. Gdańsk.

Opublikowano: śro, 20/03/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo