Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 10/2021

Geosiatka wraz z zasypką przed obiektem MS-55

Geosiatka wraz z zasypką przed obiektem MS-55

Geosiatka wraz z zasypką za obiektem MS-55

Geosiatka wraz z zasypką za obiektem MS-55

Makroniwelacja w terenie w km 9+850 - 10+030

Makroniwelacja w terenie w km 9+850 - 10+030

Układanie geosiatki w rejonie rzeki Bolszewki

Układanie geosiatki w rejonie rzeki Bolszewki

Wykonywanie kolumn betnowo-żwirowych w km 9+850

Wykonywanie kolumn betnowo-żwirowych w km 9+850

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo