Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Tydzień 1

TYDZIEŃ 1

OKRES: od 03.01.2019 do 06.01.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK, Zarządców dróg) Tom II PAB – Roboty drogowe (zaawansowanie 97%)
 • Złożenie Projektów Branży Drogowej do ponownych uzgodnień z Zarządcami Dróg (zaawansowanie 100%)
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK, Gestora Sieci) koncepcji programowej linii napowietrznej 2x400kV
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u III PAB w zakresie obiektów inżynierskich
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u IV PAB w zakresie branży sanitarnej
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u VIII PAB w zakresie branży architektonicznej
 • Prace nad Rewizją Programu Zapewnienia Jakości (zaawansowanie 99%)
 • Kontynuacją prac nad częścią opisową do RPOOŚ (zaawansowanie 70%)
 • Aktualizacja mapy do celów projektowych – uzupełnienie braków MDCP (zaawansowanie 93%)
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 81%)
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB (zaawansowanie 95%)
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego (zaawansowanie 85%)
 • Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia (zaawansowanie 62%)
 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej (zaawansowanie 36%)
 • Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości (zaawansowanie 45%)
 • Prace nad Operatem Wodnoprawnym (zaawansowanie 72%).

Opublikowano: wto, 08/01/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo