Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Postęp Robót Wrzesień 2019

POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2019 R.

 

 Konsultant stwierdza, że Wykonawca realizował prace w miesiącu Wrześniu 2019r. zgodnie ze złożonym Programem. Postęp prac:

 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi
 • Zakończenie Prac nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej, Dodatkiem do Dokumentacji Hydrogeologicznej
 • Kontynuacja Prac nad opracowaniami PW dla poszczególnych branż wraz z przekazaniem poniższych opracowań do Inżyniera Kontraktu
  • Wszystkie opracowania branży mostowej Tom III/1-15
  • Tom IV/V Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
  • Tom V/1 Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nn-0,4kV i SN-15kV
  • Tom V/3 Zasilanie elektroenergetyczne
  • Tom VI/2 Budowa kanału technologicznego
  • Tom VII Melioracje
  • Tom IX/1 Inwentaryzacja i gospodarka istniejącą zielenią
  • Tom IX/2 Szata roślinna
  • Tom X/1 Branża geotechniczna
  • Tom XI Ekrany
  • Tom XII/1-4 System Zarządzania Ruchem
 • Prace nad kolejnymi wersjami poszczególnych tomów PW w związku z otrzymanymi uwagami od Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego
 • Procedowanie wydania decyzji ZRID
 • W dniu 09.09.2019r. oraz 13.09.2019r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się spotkanie robocze na którym zostały omówione uwagi do PW Roboty Drogowe i PW Zieleń
 • W dniu 18.09.2019r. w siedzibie GDDKiA Oddział Gdańsk odbyła się Rada Budowy nr 15
 • W dniu 20.09.2019r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się spotkanie robocze na którym zostały omówione uwagi dot. branży geotechnicznej.

 

Opublikowano: czw, 10/10/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo