Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Postęp Robót Wrzesień 2018

POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2018 R.

 

 

Konsultant stwierdza, że Wykonawca realizował prace w miesiącu wrześniu 2018r. zgodnie ze złożonym Programem. Postęp prac:

 • Kontynuacją inwentaryzacji przyrodniczej,
 • Prace nad Rewizją nr 2 Programu Zapewnienia Jakości,
 • Złożenie wniosków o wydanie warunków technicznych do Orange S.A, Netia S.A, Energa Operator S.A, Energa Oświetlenie, Regionalne Centrum Informatyki (Wojsko),
 • Otrzymanie odpowiedzi z PSE S.A,
 • Otrzymanie odpowiedzi z Netia S.A,
 • Otrzymanie uzgodnienia kolizji z kablami wojskowymi,
 • Otrzymanie odpowiedzi z Urzędu Gminy Luzino, GPK Szemud,
 • Analiza lokalizacji przepustów z funkcją środowiskową w oparciu o „surowe”, najnowsze dane z inwentaryzacji przyrodniczej,
 • W branży melioracyjnej rozpatrywanie:

  -korekt tras cieków i rowów melioracyjnych wraz z weryfikacją przedstawionych propozycji przez PGW Wody Polskie w Redzie,

  -poziomu wód powodziowych w dolinie rzeki Gościcina.

 • Częścią opisową do RPOOŚ,
 • Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych dla wszystkich dróg,
 • Projektem Budowlanym w zakresie niwelety dla drogi głównej i dróg poprzecznych,
 • Projektem Budowlanym w zakresie niwelety dla dróg dojazdowych i pasów technologicznych,
 • Projektem Budowlanym w zakresie przebiegu tras dróg dojazdowych i pasów technologicznych,
 • Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich,
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie odwodnienia trasy – rowy drogowe i zbiorniki retencyjne,
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie melioracji,
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie wodociągów,
 • Prace nad Projektem Budowlanych w zakresie sieci elektroenergetycznej, w szczególności kolizji z liniami WN 400 kV,
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży teletechnicznej,
 • Aktualizacją mapy do celów projektowych,
 • Projektem rozbiórek,
 • Inwentaryzacją zieleni i projektem wycinek,
 • Lokalizacją urządzeń ochrony akustycznej,
 • Planem Działań Ratowniczych – opracowanie planu dla stadium PB,
 • Prace nad Stałą Organizacją Ruchu – opracowanie planu dla stadium PB,
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego,
 • Projektem koncepcyjnym dla SZR,
 • Przygotowanie materiałów dotyczących styków projektowych z sąsiadującymi odcinkami drogi S6 (zakres: niweleta, miejsce styku oraz elementy odwodnienia).

Opublikowano: nie, 30/09/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo