Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Postęp Robót Sierpień 2019

POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU SIERPNIU 2019 R.

 

 Konsultant stwierdza, że Wykonawca realizował prace w miesiącu Sierpniu 2019r. zgodnie ze złożonym Programem. Postęp prac:

 

 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi
 • Kontynuacja Prac nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej
 • Kontynuacja Prac nad opracowaniami PW dla poszczególnych branż wraz z przekazaniem opracowań do Inżyniera Kontraktu
 • Prace nad kolejnymi wersjami poszczególnych tomów PW w związku z otrzymanymi uwagami od Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu
 • Procedowanie wydania decyzji ZRID
 • Procedowanie Wniosku o odstępstwo w Ministerstwie Infrastruktury w zakresie cementów do zastosowania dla obiektów mostowych
  • W dniu 27.08.2019r. otrzymano Postanowienie Wojewody Pomorskiego o udzieleniu zgody na odstępstwo od przepisów dla zastosowania cementów:
   • CEM III
   • CEM I Klasy 42,5 NA
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu - przygotowanie i przekazanie odpowiedzi na uwagi Zamawiającego, otrzymanie opinii od Zarządców Dróg, przygotowanie i przekazanie do zaopiniowania do Urzędu Gmin Luzino i Szemud - otrzymanie opinii od Urzędów Gmin Luzino i Szemud
 • W dniu 21.08.2019r. w siedzibie GDDKiA Oddział Gdańsk odbyła się Rada Budowy nr 14.

 

Opublikowano: pon, 09/09/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo