Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Postęp Robót Sierpień 2018

POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU SIERPNIU 2018 R.

 

 Konsultant stwierdza, że Wykonawca realizował prace w miesiącu sierpniu 2018r. zgodnie ze złożonym Programem. Postęp prac:

 

 • Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej
 • Przekazanie rewizji Programu Zapewnienia Jakości dla etapu prac projektowych – 31.08.2018
 • W dniu 08.08.2018 Wykonawca przekazał do Inżyniera Kontraktu Wystąpienia projektowe dotyczące branży mostowej do adaptacji
 • Złożeniem wniosków do RDOŚ, GDOŚ, UG Luzino, UG Szemud, Nadleśn. Gdańsk i Strzebielino, Urząd Marszał. Woj. Pomorsk., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o udostępnienie informacji form ochrony przyrody, szlakach migracji, warunkach zagospodarowania stref ekotonowych, informacje o lokalizacji ujęć wód podziemnych, itd
 • Analiza lokalizacji przepustów z funkcją środowiskową w oparciu o „surowe”, najnowsze dane z inwentaryzacji przyrodniczej
 • W branży melioracyjnej rozpatrywanie: możliwości korekty tras cieków wraz z weryfikacją przedstawionych propozycji przez PGW Wody Polskie w Redzie; poziomu wód powodziowych w dolinie rzeki Gościcina
 • Projektem Budowlanym w zakresie przekrojów normalnych dla wszystkich dróg
 • Projektem Budowlanym w zakresie niwelety wszystkich dróg
 • Projektem Budowlanym w zakresie obiektów inżynierskich
 • Projektami Budowlanymi w zakresie branż towarzyszących w szczególności (tj. projekt stałej organizacji ruchu, melioracje, sieci energetyczne, rozbiórki)
 • Odwodnienie trasy głównej oraz dróg poprzecznych i dojazdowych
 • Analizą kolizji branżowych w szczególności dla branż: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, melioracyjnej
 • Analizą odwodnienia trasy głównej oraz dróg poprzecznych oraz rozpoczęcie opracowań w zakresie odwodnienia trasy – rowy drogowe i zbiorniki retencyjne
 • Aktualizacją mapy do celów projektowych
 • Planem badań uzupełniających dla Projektu Robót Geologicznych – analiza trasy głównej, dróg dojazdowych oraz obiektów inżynierskich
 • Przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie warunków technicznych dla przebudowy kolizji oraz o potwierdzenie informacji na temat kolizji/braku kolizji z projektowaną inwestycją następujących branż: sanitarnej (w tym sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej), gazowej, elektroenergetycznej (w tym kolizji z liniami WN 400 kV), teletechnicznej, melioracyjnej
 • Otrzymanie odpowiedzi od PSG oraz Gaz-System o braku kolizji.

Opublikowano: pon, 03/09/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo