Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Postęp Robót Październik 2019

POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2019 R.

 

 Konsultant stwierdza, że Wykonawca realizował prace w miesiącu Październiku 2019r. zgodnie ze złożonym Programem. Postęp prac:

 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi
 • Przekazaniem Dodatku do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej, Dodatku do Dokumentacji Hydrogeologicznej
 • Kontynuacja Prac nad opracowaniami PW dla poszczególnych branż wraz z przekazaniem poniższych opracowań do Inżyniera Kontraktu
  • Wszystkie opracowania branży mostowej Tom III/1-15
  • Tom II Roboty Drogowe
  • Tom IV/2 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Szemud
  • Tom IV/4 Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Szemud
  • Tom IV/5 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
  • Tom VI/2 Budowa kanału technologicznego
  • Tom X/3 Branża geotechniczna (odwodnienie i umocnienie skarp wykopów)
  • Tom X/4/1 Raport z badań weryfikacyjnych - dolina rz. Bolszewki
  • Tom X/4/2 Raport z badań uzupełniających - dolina rz. Bolszewki
  • Tom X/5 Dodatek do DBPG - dolina rz. Bolszewki: Aneks do OG - dolina rz. Bolszewki
  • Tom XI Ekrany
 • Procedowanie wydania decyzji ZRID
  • W dniu 11.10.2019r. RDOŚ wydał Postanowienie nr RDOŚ-Gd-WOO.4222.4.2019.AJ.8 o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk-Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) - węzeł Szemud (z węzłem)"
  • W dniu 21.10.2019r. Wojewoda Pomorski podpisał Decyzję ZRID nr 15/ZRID/2019/MKH - pismo nr WI-III.7820.9.2019.MKH - otrzymano ją w dniu 23.10.2019r.
 • W dniu 10.10.2019r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 16.

 

Opublikowano: wto, 05/11/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo