Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Postęp Robót Marzec 2019

POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU MARCU 2019 R.

 

 Konsultant stwierdza, że Wykonawca realizował prace w miesiącu Marcu 2019r. zgodnie ze złożonym Programem. Postęp prac:

 • Prace nad Rewizją Programu dla etapu Prac Projektowych wraz z przekazaniem do IK
 • Zakończenie prac nad częścią opisową do RPOOŚ wraz z przekazaniem do IK
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK, Zarządców dróg, Audytu BRD) Tom II PAB – Roboty drogowe
 • Prace nad Rewizją Projektu Budowlanego w zakresie sieci elektroenergetycznej nn, SN
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie sieci elektroenergetycznej WN – kontynuacja
 • Prace nad Rewizją Projektu Budowlanego w zakresie budowy oświetlenia
 • Prace nad Rewizją Projektu Budowlanego w zakresie branży teletechnicznej
 • Prace nad Rewizją Projektu Budowlanego w zakresie budowy kanału technologicznego
 • Prace nad Rewizją Projektu Budowlanego w zakresie zieleni projektowanej
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego
 • Prace nad Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia – kontynuacja
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u III PAB w zakresie obiektów inżynierskich
 • Prace nad uzupełnieniem oraz złożeniem wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie cementów
 • Prace nad Rewizją Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
 • Prace nad Rewizją Linii Rozgraniczających dla stałego i tzw. czasowego zajęcia
 • Zakończenie Prac związanych z MDCP
 • Prace nad Projektem Działań Ratowniczych – kontynuacja
 • Prace nad Stałą Organizacją Ruchu – kontynuacja
 • Prace nad opracowaniem Projektów Podziałów – kontynuacja
 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży geotechnicznej – kontynuacja
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u IV PAB w zakresie branży sanitarnej
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u VIII PAB w zakresie branży architektonicznej
 • Złożenie Projektów Branży Drogowej do ponownych uzgodnień z Zarządcami Dróg
 • Ponowne wystąpienie do GPK Szemud o uzgodnienie przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 • Wystąpienie do Nadleśnictwa Gdańsk oraz Strzebielino o ponowną opinię ws. klinów buczynowych i zalesienia
 • Uzyskano od PSE Polskie Sieci Energetyczne S.A. uzgodnienia PAM przebudowy linii napowietrznej NN 400 kV
 • Wystąpienie o kolejne opinię do ZRID w trybie ustawy z dn. 10 kwietnia 2003 r. „o szczególnych zasadach…”, art. 11b i art. 11d pkt 8
 • Analiza otrzymanych uwag do przekazanej dokumentacji od Inżyniera, Zamawiającego oraz Zarządców
 • Prace nad specyfikacjami technicznymi
 • Prace nad przygotowaniem materiałów na Naradę Koordynacyjną ZUPD
 • Rozpoczęcie prac nad PW przebudowy kolizji NN 2x400kV oraz przekazanie do uzgodnienia z PSE
 • Prace nad treścią wniosku oraz załącznikami do ZRID
 • W dniu 06.03.2019r. odbyła się Rada Techniczna nr 14 w siedzibie TGD
 • W dniu 13.03.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 9 w siedzibie GDDKiA O. Gdańsk
 • W dniu 18.03.2019r. odbyła się Rada Techniczna dot. branży środowiskowej w siedzibie GDDKiA O. Gdańsk
 • W dniu 22.03.2019r. odbyła się Rada Techniczna dot. branży energetycznej, teletechnicznej oraz sanitarnej w siedzibie GDDKiA O. Gdańsk.

Opublikowano: pią, 05/04/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo