Loga UE

Aktualności

pią, 02/08/19

Zmiana adresu biura Wykonawcy.

śro, 24/04/19

Osiągnięcie Kamienia Milowego nr 1.

/ Postęp Robót Maj 2019

POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU MAJ 2019 R.

 

 Konsultant stwierdza, że Wykonawca realizował prace w miesiącu Maj 2019r. zgodnie ze złożonym Programem. Postęp prac:

 

 • Przekazanie do IK wszystkich tomów PB wraz z protokołami Zdawczo-Odbiorczymi
 • Prace nad Planem Działań Ratowniczych – opracowanie dla stadium PB
 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznymi
 • Zakończenie Prac nad PW przebudowy kolizji NN 2x400 kV wraz z jego uzgodnieniem z PSE
 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej
 • Kontynuacja Prac nad opracowaniami PW dla poszczególnych branż
 • Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości – 100%, procedowanie zatwierdzenia MPP w Starostwie Wejherowo
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu oraz przekazanie do zaopiniowania przez Zarządców Dróg
 • Procedowanie wydania decyzji ZRID
 • Procedowanie Wniosku o odstępstwo w Ministerstwie Infrastruktury w zakresie cementów do zastosowania dla obiektów mostowych,
 • W dniu 08.05.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 11 w siedzibie GDDKiA O. Gdańsk.

Opublikowano: wto, 04/06/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Inwestor Zastępczy SA
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.com.pl
Script logo