Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Postęp Robót Lipiec 2019

 

POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU LIPCU 2019 R.

 

 Konsultant stwierdza, że Wykonawca realizował prace w miesiącu Lipcu 2019r. zgodnie ze złożonym Programem. Postęp prac:

 

 • Prace nad kolejnymi specyfikacjami technicznym
 • Kontynuacja Prac nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskie
 • Kontynuacja Prac nad opracowaniami PW dla poszczególnych branż wraz z przekazaniem poniższych opracowań do Inżyniera Kontraktu
 • Tom II Roboty Drogowe
 • Tom III/8 Wiadukt Drogowy WD-62
 • Tom IV/5 Budowa i Przebudowa kanalizacji deszczowej
 • Tom V/1 Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nn-0,4kV i sN-15kV
 • Tom V/3 Zasilenie elektroenergetyczne
 • Tom VII Melioracje
 • Tom IX/1 Inwentaryzacja i gospodarka istniejącą zielenią
 • Tom IX/2 Szata roślinna
 • Prace nad kolejnymi wersjami poszczególnych tomów PW w związku z otrzymanymi uwagami od Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego
 • Opracowanie ostatecznej wersji Projektu Geotechnicznego zgodnie z ustaleniami ze spotkania roboczego
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie i przekazanie odpowiedzi na uwagi Zamawiającego, otrzymanie opinii od Zarządców Dróg. Dodatkowo przygotowanie i przekazanie do zaopiniowania do Urzędu Gminy Luzino i Urzędu Gminy Szemu
 • Procedowanie wydania decyzji ZRID
 • Procedowanie Wniosku o odstępstwo w Ministerstwie Infrastruktury w zakresie cementów do zastosowania dla obiektów mostowych
 • W dniu 02.07.2019r. odbyło się spotkanie robocze dot. Branży geotechnicznej w siedzibie Transprojektu Gdańskiego
 • W dniu 11.07.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 13 w siedzibie GDDKiA O. Gdańsk
 • W dniu 17.07.2019r. odbyło się spotkanie robocze dot. Specyfikacji technicznych w siedzibie Transprojektu Gdańskiego
 • W dniu 25.07.2019r. odbyło się spotkanie robocze dot. Branży geotechnicznej w siedzibie GDDKiA O. Gdańsk.

 

Opublikowano: pon, 05/08/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo