Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Postęp Robót Lipiec 2018

POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU LIPCU 2018 R.

Konsultant stwierdza, że Wykonawca realizował prace w miesiącu lipcu 2018r. zgodnie ze złożonym Programem. Postęp prac:

  • 02.07.2018r. złożenie PZJ i Programu Prac Projektowych (100%)
  • 17.07.2018r. złożenie koncepcji w zakresie planu sytuacyjnego, profilu, lokalizacji obiektów inżynierskich (100%)
  • Kontynuacja inwentaryzacji przyrodniczej
  • Aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych
  • Przygotowanie projektu uzupełniającego robót geologicznych i hydrogeologicznych
  • Przygotowanie materiałów projektowych do uzgodnień w branży: drogowej, mostowej, odwodnieniowej, melioracyjnej, wodociągowej, energetycznej, teletechnicznej
  • Przygotowanie planu zagospodarowania terenu wraz z projektem linii rozgraniczających.

Opublikowano: sob, 04/08/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo