Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Postęp Robót Kwiecień 2019

POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU KWIETNIU 2019 R.

 

 Konsultant stwierdza, że Wykonawca realizował prace w miesiącu Kwietniu 2019r. zgodnie ze złożonym Programem. Postęp prac:

 

 • Przekazanie do IK wszystkich tomów PB wraz z protokołami Zdawczo-Odbiorczymi
 • Złożenie w dniu 11.04.2019r. wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji ZRID
 • Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z załącznikami do IK
 • Prace nad Projektem Działań Ratowniczych – opracowanie dla stadium PB
 • Kontynuacja prac nad PW przebudowy kolizji NN 2x400kV
 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej
 • Analiza otrzymanych uwag z etapu PB oraz kontynuacja prac nad opracowaniami PW dla poszczególnych branż
 • Prace nad Projektem Podziału Nieruchomości – 100%, procedowanie zatwierdzenia MPP w Starostwie Wejherowo
 • Analiza otrzymanych uwag oraz Prace nad aktualizacją Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko
 • Prace nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu do przekazania do zaopiniowania przez Zarządców Dróg
 • Procedowanie wydania decyzji ZRID
 • W dniu 08.04.2019r. odbyła się Rada Techniczna dot. branży mostowej w siedzibie GDDKiA O. Gdańsk
 • W dniu 10.04.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 10 w siedzibie GDDKiA O. Gdańsk
 • W dniu 17.04.2019r. odbyła się Rada Techniczna nr 15 w siedzibie Transprojektu Gdańskiego.

Opublikowano: czw, 09/05/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo