Loga UE

Aktualności

śro, 24/04/19

Osiągnięcie Kamienia Milowego nr 1.

pon, 10/12/18

Podpisanie umowy o dofinansowanie.

/ Podwykonawcy

ZESTAWIENIE ZATWIERDZONYCH PODWYKONAWCÓW ORAZ ZGŁOSZONYCH USŁUGODAWCÓW I DOSTAWCÓW

1

Transprojekt Gdanski Sp. z o.o. ,
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

U

Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej

 

2

Geopartner Inżynieria Sp. z o.o., ul. Rakoczego 31, 80-171 Gdańsk

DU

Mapa do celów projektowych i dokumentacja geodezyjna na potrzeby decyzji ZRID

 

3

INGEO Sp. z o.o., ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia

DU

Wykonanie projektu robót i badań geologicznych, opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

 

4

SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. , ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk

DU

Wykonanie projektu przebudowy linii 2x400kV

 
 
 
 

5

MIBAU POLSKA Sp, z o.o. , ul. Pokładowa 7, 80-561 Gdańsk

D

Dostawa kruszyw

 

6

SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. , ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk

P

Przebudowa linii 2x400kV relacji Żarnowiec-Gdańsk 1-Gdańsk Błonia na skrzyżowaniu z projektowaną drogą S6 odcinek Luzino-Szemud w przęsłach 61-62, 65-67 oraz 78-80

 

7

TOP PROJEKT Krzysztof Topolewicz

DU

Wykonanie dokumentacji projektowych obiektu ES-60 (S-6)

 

8

MIBAU POLSKA Sp, z o.o. , ul. Pokładowa 7, 80-561 Gdańsk

D

Dostawa kruszyw

 

9

MIBAU POLSKA Sp, z o.o. , ul. Pokładowa 7, 80-561 Gdańsk

D

Dostawa kruszyw

 

10

PHU Michał Mejer, ul. Marii Konopnickiej 7, 83-322 Klukowa Huta

DU

Transport materiałów

 

11

PHU Michał Mejer, ul. Marii Konopnickiej 7, 83-322 Klukowa Huta

DU

Obsługa placu składowego - hałdowanie

 

12

LAFARGE CEMENT S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

D

Dostawa cementu

 

 

 

P-PODWYKONAWCA ROBÓT

U-USŁUGODAWCA

D-DOSTAWCA

DP-DALSZY PODWYKONAWCA

DU-DALSZY USŁUGODAWCA

DD-DALSZY DOSTAWCA

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Inwestor Zastępczy SA
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.com.pl
Script logo