Loga UE

Aktualności

śro, 24/04/19

Osiągnięcie Kamienia Milowego nr 1.

pon, 10/12/18

Podpisanie umowy o dofinansowanie.

/ Podwykonawcy

ZESTAWIENIE ZATWIERDZONYCH PODWYKONAWCÓW ORAZ ZGŁOSZONYCH USŁUGODAWCÓW I DOSTAWCÓW

 

 

1

Transprojekt Gdanski Sp. z o.o. ,
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

U

Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej

 

2

Geopartner Inżynieria Sp. z o.o., ul. Rakoczego 31, 80-171 Gdańsk

DU

Mapa do celów projektowych i dokumentacja geodezyjna na potrzeby decyzji ZRID

 

3

INGEO Sp. z o.o., ul. Kopernika 78, 81-456 Gdynia

DU

Wykonanie projektu robót i badań geologicznych, opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

 

4

SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. , ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk

DU

Wykonanie projektu przebudowy linii 2x400kV

 
 
 
 

5

MIBAU POLSKA Sp, z o.o. , ul. Pokładowa 7, 80-561 Gdańsk

D

Dostawa kruszyw

 

6

SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. , ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk

P

Przebudowa linii 2x400kV relacji Żarnowiec-Gdańsk 1-Gdańsk Błonia na skrzyżowaniu z projektowaną drogą S6 odcinek Luzino-Szemud w przęsłach 61-62, 65-67 oraz 78-80

 

7

TOP PROJEKT Krzysztof Topolewicz

U

Wykonanie dokumentacji projektowych obiektu ES-60 (S-6)

 

8

MIBAU POLSKA Sp, z o.o. , ul. Pokładowa 7, 80-561 Gdańsk

D

Dostawa kruszyw

 

9

MIBAU POLSKA Sp, z o.o. , ul. Pokładowa 7, 80-561 Gdańsk

D

Dostawa kruszyw

 

10

MIBAU POLSKA Sp. z o.o. , ul. Pokładowa 7, 80-561 Gdańsk

D

Dostawa piasku łamanego 0/2, grysów granodiorytowych: 2/5, 4/8, 5/11, 11/16, 16/22 oraz mieszanki o uziarnieniu ciągłym:0/16 i 0/31,5 z kopalni Jelsa w Norwegii loco Port Gdańsk, z przeładunkiem na transport samochodowy Odbiorcy

 

11

MIBAU POLSKA Sp. z o.o. , ul. Pokładowa 7, 80-561 Gdańsk

D

Dostawa piasku łamanego 0/2, grysów granodiorytowych: 2/5, 4/8 i 5/11 z kopalni Jelsa w Norwegii loco Port Gdańsk, z przeładunkiem na transport samochodowy Odbiorcy

 

12

PHU Michał Mejer, ul. Marii Konopnickiej 7, 83-322 Klukowa Huta

U

Transport materiałów

 

13

PHU Michał Mejer, ul. Marii Konopnickiej 7, 83-322 Klukowa Huta

U

Obsługa placu składowego - hałdowanie

 

14

LAFARGE CEMENT S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

D

Dostarczenie CEM II/B-V 32,5 R zgodne z parametrami określonymi w Normie EN 197-1:2011 na zasadach określonych w Umowie

 

15

LAFARGE CEMENT S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz

D

Dostawa mączki wapiennej

 

16

Rettenmier Polska, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.7B, 02-366 Warszawa

D

Dostawa VIATOP PREMIUM

 

17

GT PROJEKT Sp.z o.o. & c.o., spółka komandytowa, ul. Parkowa 4, 62-080 Tarnowo Podgórne

U

Świadczenie usługi w zakresie wykonania badań, opinii geotechnicznych, jak również projektów koncepcyjnych oraz technologicznych na potrzeby Inwestycji

 

18

Continental Road sp. j. K. Majewski, K. Majewska,

Zagórze 2, 61-112 Poznań

D

Dostawa spoiwa hydrotechnicznego

 

19

COMFORT S.A., Rakowice Małe 17, 59-600 Lwówek Śląski

D

Dostawa prefabrykatów belek mostowych

 

20

POLOCHEM Wojciech Misiurny, ul. Dekabrystów 3, 44-100 Gliwice

D

Dostawa WETFIX

 

21

Thyssenkrupp Materials Poland S.A.

D

Dostawa stali zbrojeniowej

 

 

 

 

P-PODWYKONAWCA ROBÓT

U-USŁUGODAWCA

D-DOSTAWCA

DP-DALSZY PODWYKONAWCA

DU-DALSZY USŁUGODAWCA

DD-DALSZY DOSTAWCA

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Inwestor Zastępczy SA
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.com.pl
Script logo