Loga UE

Aktualności

sob, 31/10/20

Filmy lotnicze

pon, 28/09/20

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu

/ Podwykonawcy Robót

ZESTAWIENIE ZATWIERDZONYCH PODWYKONAWCÓW ROBÓT: 

 

1

DUORS Sp. z o.o., ul. Podwale Grodzkie 5, 80-895 Gdańsk

P

Wykonanie szczegółowej koncepcji, projektu i budowa systemu zarządzania ruchem na odcinku Inwestycji

2

SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. , ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk

P

Przebudowa linii 2x400kV relacji Żarnowiec-Gdańsk 1-Gdańsk Błonia na skrzyżowaniu z projektowaną drogą S6 odcinek Luzino-Szemud w przęsłach 61-62, 65-67 oraz 78-80

3

RICHERT Katarzyna Richert, ul. Sandomierska 13/2, 80-042 Gdańsk

P

Wykonanie robót rozbiórkowych

4

Usługi Ogólnobudowlane VOL-BUD Piotr Kuźmiński, ul. Brzozówka 8, 82-410 Stary Targ

 

P

Wykonanie robót mostowych na obiektach WS-54, MS-55 oraz WD-55a

 

5

DREWA-HYDROINSTAL sp. z o.o., ul. Chłopska 20, 84-239 Bolszewo

 

P

Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz demontaż kanalizacji sanitarnej

6

V2R INVEST SP. Z O.O., ul. Bydgoska 40 Żołędowo, 86-021 Osielsko

 

P

Wykonanie obiektów mostowych WD-57, PZMz-58, WD-59, WD-62, ES-64, WD-65

7

PUH EL PROFESSIONAL Mariusz Maszota, ul. Modrzewiowa 4a/26, 87-074 Gdynia

P

Wykonanie robót elekroenergetycznych

P

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego

8

Usługi Budowlane Władysław Szul, ul. Stare Miasto 41, 82-450 Stary Dzierzgoń

P

Wykonanie prac zbrojarskich dla obiektów inżynierskich WS-54, MS-55 oraz WD-55a

9

PRO-INVEST Przemysław Lademann, ul.Włoska 2/2, 84-239 Bolszewo

P

Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej na odcinku Inwestcji

10

P2P sp. z o.o., 38-315 Ujście Gorlickie 135

P

Wykonanie robót budowlanych na potrzeby obiektu ES60

11

AGROMEL Przedsiębiorstwo Robót Agromelioracyjnych i Hydrotechnicznych sp. z o.o.,

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Nowowiejska 33

P

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przepustów oraz robót melioracyjnych

12

TOM-KOP Tomasz Ustowski

80-297 Banino, ul. Brzozowa 1

P

Wykonanie robót budowlanych na obiekcie ES60

13

VSL Polska sp. z. o.o.

02-390 Warszawa, ul. Grójecka 208

P

Sprężenie konstrukcji obiektu ES60

14

Knoechelmann Polska Stabliziacja Gruntowa sp. z o.o.

P

Wykonanie robót nawierzchniowych oraz ulepszenie podłoża

 

15

P.U.B. T-Tel Tomasz Wieczorek

DP

Rozbiórka elementów azbestowych

16

WJ GROUNDWATER sp. z o.o.

P

Badania hydrogeologiczne oraz odwodnienie doliny Bolszewki wraz z Projektem Wykonawczym tego odwodnienia

 

17

PPI CHROBOK S.A

P

Pogrążanie grodzic stalowych

18

Eksploatacja Kruszywa Naturalnego Jan Formella

 

P

wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

 

19

MONTELCZAK Sp. z o.o.

DP

Wykonanie montażu fundamentów prefabrykowanych

20

Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Jankowski

DP

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji

21

ELMONT-JAN Wiesław Czub

DP

Montaż poziomy konstrukcji słupów typu Z52

22

AARSLEFF Sp. z o.o.

P

Zaprojektowanie i wykonanie posadowienia obiektów ES-64 i WS-68

23

NORDIKA Jarosław Sobczak

P

Wykonanie robót brukarskich

24

HYDROTECC ANG sp. z o.o.

P

Kompleksowe wykonanie izolacji bitumiczno-lateksowej

25

DWD Service sp. z o.o.

P

Wykonanie hydroizolacji natryskowej typu MMA

26

PUT ARWIT Arkadiusz Wicki

P

Wykonywanie robót ziemnych

27

mk7 Magdalena Kołata

P

Wykonanie drobnych prac na kontrakcie

28

SOILTECH sp. z.o.o.

P

Wykonanie drenów wwiercanych w ramach odwodnienia skarp wykopów

29

ECOAMA sp. z o.o.

P

Wykonanie robót zbrojarskich

30

KPRM Infrastruktura sp. z o.o.

P

Wykonanie i montaż łożysk

31

GPRD Zieleń sp. z o.o.

P

Wykonanie humusowania skarp, rowów, pasa rozdziału oraz terenów płaskich

 

32

Firma Budowlana Paweł Wielgus

P

Kompleksowe wykonanie obiektów inżynierskich WS-66, WS-68, MS-69

33

Zakład Usług Hydrogeologicznych Jarosław Florczuk

P

Wykonanie badań hydrogeologicznych oraz odwodnienia

34

Zakład Robót Antykorozyjnych i termoizolacyjnych ITACO sp. z o.o. sp.k.

P

Wykonanie nawierzchnio-izoloacji kap chodnikowych oraz antykorozji powierzchni betonowych

35

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Zygmunt Linsztet

P

Wykonanie i montaż drobnych konstrukcji stalowych

36

INRECO-EMULSJA Sp. z o.o.

P

Skropienie warstw bitumicznych emulsją

37

MSP Engineering sp. z o.o.

P

Montaż dylatacji

38

BSC Construktion

P

Budowa drenażu w pasie rozdziału

39

Inżynieria Lądowa i Wodna "MAXIMUS" Darius z Jurek

P

Wykonanie warstwy dociążającej dno zbiornika z gruntu niespoistego oraz roboty tymczasowe

40

ERPLAST sp. Z o.o.

P

Wykonanie oznakowania pionowego stałej organizacji ruchu 

41

Zakład Robót Antykorozyjnych i termoizolacyjnych ITACO sp.z o.o.

P

Wykonanie nawierzchnio-izolacji kap chodnikowych oraz antykorozji powierzchni betonowych
42

DWD System sp z o.o.

P

Wykonanie systemu odwodnienia 

43

SAFEROAD RRS POLSKA sp. Z o.o.

P

Wykonywanie i montaż barier ochronnych , osłon przeciwolśnieniowe i energochłonne

44

KPRM Infrastruktura sp. z o.o.

P

Wykonanie i montaż łożysk elastomerowych i garnkowych (wraz z projektami technologicznymi)

45

ECOAMA sp. z o.o.

P

Wykonanie robót zbrojarskich 

46

GPRD Zieleń sp. z o.o.

P

Wykonanie humusowania skarp, rowów, pasa rozdziału oraz terenów płaskich

47

SOILTECG sp. z.o.o.

P

Wykonanie drenów wwiercanych w ramach odwodnienia skarp wykopów

 

 

DP-DALSZY PODWYKONAWCA
P-PODWYKONAWCA ROBÓT

 

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo