Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Podwykonawcy Robót

ZESTAWIENIE ZATWIERDZONYCH PODWYKONAWCÓW ROBÓT :

 

1

SPIE ELBUD GDAŃSK S.A.

Przebudowa linii 2x400kV relacji Żarnowiec - Gdańsk 1 - Gdańsk Błonia na skrzyżowaniu z projektowaną drogą S6 odcinek Luzino - Szemud w przesłach 61-62, 65-67 oraz 78-80

P

2

DUORS sp. z o.o.

Wykonanie szczegółowej koncepcji, projektu i budowa systemu zarządzania ruchem na odcinku Inwestycji

P

3

EL PROFESSIONAL Mariusz Maszota

Wykonanie robót elekroenergetycznych

P

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych oraz budowa kanału teletechnicznego

P

4

DREWA-HYDROINSTAL sp. z o.o.

Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz demontaż kanalizacji sanitarnej

P

5

RICHERT Katarzyna Richert

Wykoanie robót rozbiórkowych

P

Wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych oraz wzmocnienia podłoża gruntowego

P

6

PRO-INVEST Przemysław Lademann

Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej na odcinku Inwestcji

P

7

Usługi Budowlane Władysław Szul

Prace zbrojeniowe dla obiektów inżynierskich WS-54, MS-55, DS.-55a

P

8

Usługi Ogólnobudowlane "VOL-BUD" Piotr Kuźmiński

Wykonanie obiektów inżynierskich WS-54, MS-55, WD-55a

P

9

V2R INVEST sp. z o.o.

Wykonanie obiektów inżynierskich WD-57, PZMz-58, WD-59, WD-62, ES-64, WD-65

P

10

AGROMEL Przedsiębiorstwo Robót Agromelioracyjnych i Hydrotechnicznych sp. z o.o.

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przepustów oraz robót melioracyjnych

P

11

P2P sp. z o.o.

Wykonanie robót budowlanych na potrzeby obiektu ES60

P

12

TOM-KOP Tomasz Ustowski

Wykonanie robót budowlanych na obiekcie ES60

P

13

VSL Polska sp. z o.o.

Sprężenie konstrukcji obiektu ES60

P

14

Knoechelmann Polska Stabliziacja Gruntowa sp. z o.o.

Wykonanie robót nawierzchniowych oraz ulepszenie podłoża

P

15

P.U.B. T-Tel Tomasz Wieczorek

Rozbiórka elementów azbestowych w miejscowości Luzino

DP

Rozbiórka elementów azbestowych w miejscowości Głazica

DP

16

WJ GROUNDWATER sp. z o.o.

Badania hydrogeologiczne oraz odwodniene doliny Bolszewki wraz z projektem wykonawczym tego odwodnienia

DP

17

PPI CHROBOK S.A.

Pogrążanie grodzic stalowych

DP

18

Eksploatacja Kruszywa Naturalnego Jan Formella

wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

P

19

Keller - Polska sp. z o.o.

Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego

P

20

MONTELCZAK Sp. z o.o.

Wykonanie montażu fundamentów prefabrykowanych

DP

21

Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Jankowski

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji

DP

22

ELMONT-JAN Wiesław Czub

Montaż poziomy konstrukcji słupów typu Z52

DP

24

NORDIKA Jarosław Sobczak

Wykonanie robót brukarskich

P

23

AARSLEFF Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i wykonanie posadowienia obiektów ES-64 i WS-68

P

25

HYDROTECC ANG sp. z o.o.

Kompleksowe wykonanie izolacji bitumiczno-lateksowej

P

26

DWD Service sp. z o.o.

Wykonanie hydroizolacji natryskowej typu MMA

P

27

PUT ARWIT Arkadiusz Wicki

Wykonywanie robót ziemnych

P

29

SOILTECG sp. z.o.o.

Wykonanie drenów wwiercanych w ramach odwodnienia skarp wykopów

P

32

GPRD Zieleń sp. z o.o.

Wykonanie humusowania skarp, rowów, pasa rozdziału oraz terenów płaskich

P

30

ECOAMA sp. z o.o.

Wykonanie robót zbrojarskich

P

31

KPRM Infrastruktura sp. z o.o.

Wykonanie i montaż łożysk

P

28

mk7 Magdalena Kołata

Wykonanie drobnych prac na kontrakcie

P

33

Zakład Robót Antykorozyjnych i termoizolacyjnych ITACO sp. z o.o. sp.k.

Wykonanie nawierzchnio-izoloacji kap chodnikowych oraz antykorozji powierzchni betonowych

P

34

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Zygmunt Linsztet

Wykonanie i montaż drobnych konstrukcji stalowych

P

35

Firma Budowlana Paweł Wielgus

Kompleksowe wyonanie obiektów inżynierskuch WS-66, WS-68, MS-69

P

36

Zakład Usług Hydrogeologicznych Jarosław Florczuk

Wykonanie badań hydrogeologicznych oraz odwodnienia

P

37

INRECO-EMULSJA Sp. z o.o.

Skropienie warstw bitumicznych emulsją

P

38

MSP Engineering sp. z o.o.

Montaż dylatacji

P

39

BSC Construktion sp. z o.o.

Budowa drenażu w pasie rozdziału

P

40

Inzynieria Lądowa i Wodna"MAXIMUS"Dariusz Jurek

Wykonanie warstwy dociążającej dno zbiornika z gruntu niespoistego oraz roboty tymczasowe

P

41

ERPLAST sp. Z o.o.

Wykonanie oznakowania pionowego stałej orgnizacji ruchu

P

42

MASZT-ED s.c. Edward Lasota, Mariusz Makuch

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego nowych konstrukcji

P

43

M.JOBSERVICE sp. z o.o.

Montaż zbrojenia przy obiekcie mostowym ES-60

DP

44

Dorota Kogut - E.H.U. "DORKOSTAL"

Wykonanie robót zbrojarskich

P

45

Zaklad Robót Antykorozyjnych i termoizolacyjnych ITACO sp.z o.o.

Wykonanie nawierzchnio-izoloacji kap chodnikowych oraz antykorozji powierzchni betonowych

P

46

DWD System sp z o.o.

Wykonanie systemu odwodnienia

P

47

SAFEROAD RRS POLSKA sp. Z o.o.

Wykonywanie i montaż barier ochronnych , osłon przeciwolśnieniowe i energochlonne

P

48

KPRM Infrastruktura sp. z o.o.

Wykonanie i montaż lozysk elastromerowych i garnkowych (wraz z projektami technologicznymi)

P

49

ECOAMA sp. z o.o.

Wykonanie robót zbrojarskich

P

50

GPRD Zieleń sp. z o.o.

Wykonanie humusowania skarp, rowów, pasa rozdziału oraz terenów płaskich

P

51

SOILTECG sp. z.o.o.

Wykonanie drenow wwiercanych w ramach odwodnienia skarp wykopow

P

52

INTERASPHALT

Ułożnie asfaltu lanego

P

53

AGROMEL Przedsiębiorstwo Robót Agromelioracyjnych i Hydrotechnicznych sp. z o.o.

Wykonanie elementów skarp wykopów

P

54

Inżynieria Lądowa i Wodna "MAXIMUS" Dariusz Jurek

Wykonanie sączków

P

55

AMEL Sp. z o.o.

Wykonanie oświetlenia skrzyni obiektu ES-60

P

56

EKO-ZIELEŃ Adrian Daszkowski

Wykonanie nasadzeń i pielęgnacja zieleni

P

57

SAFEROAD GRAWIL SP.Z O.O.

Wykonanie oznakowania poziomego

P

58

ZARBUD S.C. Sylwester Zarębski Rafał Zarębski

Montaż i demontaż barier energochłonnych

DP

59

ALUMAST S.A.

Dostawa i montaż płotków ochronno-naprowadzających kompozytowych wraz z konstrukcją wsporczą w postaci prentów kompozytowych

P

60

Alu Force Daniel Popiel

Wykonanie stalowych balustrad mostowych

P

61

WYSAL-BUD sp. Z o.o.

Wykoannie poboczy na drogach poprzecznych i dojazdowych z kruszywa łamanego

P

62

FB SERWIS S.A.

Wykonanie ogrodzeń

P

63

Firma Usługowa DROWEX Piotr Węgorski

Wykonanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych

P

64

BH-GROUP Hubert Gołębiowski

Wykonanie brewek wraz z osadzanem rury spustowej

P

65

SAT sp. z o.o.

Wykonanie dylatacji mechaniczno-bitumicznych

P

66

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna AGROMEL

Wykonanie robót branżowych

P

67

MAS-BUD JK sp. z o.o.

Wykonanie robót drogowych

P

68

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna AGROMEL

Wykonanie robót branżowych (odwodnienie)

P

69

FIRMA BRUKARSKO-BUDOWLANA BRUKBRADERS Kamil Posański

Roboty brukarskie

P

 

 

DP-DALSZY PODWYKONAWCA
P-PODWYKONAWCA ROBÓT

 

 

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo