Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Dostawcy

ZESTAWIENIE ZATWIERDZONYCH DOSTAWCÓW :

 

1

MIBAU POLSKA Sp. z o.o.

Dostawa mieszanki granodiorytową 0,31,5 z kopalń Jelsa Tau i Dirdal w Norwegii loco Port Gdańsk, z przeładunkiem na transport samochodowy Odbiorcy

D

MIBAU POLSKA Sp. z o.o.

Dostawa piasku łamanego 0/2, grysów granodiorytowych: 2/5, 4/8, 5/11, 11/16, 16/22 oraz mieszanki o uziarnieniu ciągłym:0/16 i 0/31,5 z kopalni Jelsa w Norwegii loco Port Gdańsk, z przeładunkiem na transport samochodowy Odbiorcy

D

MIBAU POLSKA Sp. z o.o.

Dostawa piasku łamanego 0/2, grysów granodiorytowych: 2/5, 4/8 i 5/11 z kopalni Jelsa w Norwegii loco Port Gdańsk, z przeładunkiem na transport samochodowy Odbiorcy

D

2

Lafarge Cement S.A.

Dostarczenie CEM II/B-V 32,5 R zgodne z parametrami określonymi w Normie EN 197-1:2011 na zasadach określonych w Umowie

D

Dostawa betonu na potrzeby realizacji Kontraktu

D

3

Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.

Dostawa mączki wapiennej

D

Zakup kruszywa do produkcji betonów

DD

Dostawa kruszywa

D

4

Rettenmaier Polska

Dostawa VIATOP PREMIUM

D

5

Continental Road sp.j. K. Majewski, K. Majewska

Dostawa spoiwa hydraulicznego - HYDRATECH

D

6

COMFORT S.A.

Dostawa prefabrykatów belek mostowych

D

7

Thyssenkrupp Materials Poland S.A.

Dostawa stali zbrojeniowej

D

Dostawa stali zbrojeniowej

 

8

POLOCHEM Wojciech Misiurny

Dostawa WETFIX

D

9

EKOTECH TRADE sp. z o.o.

Dostawa spoiwa hydraulicznego - TEFRA 15

D

10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz

Zakup kruszywa do produkcji mieszanek betonowych

DD

11

ARKA BUD sp. z o.o.

Dostawa mieszanki suchosianej

D

12

SOLECO PRO sp. z o.o. sp.k.

Dostawa rur z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym (GRP)

D

13

KBMS sp. z o.o.

Dostawa piasku suchosianego

D

14

Korporacja Budowlana Michał Szczepanowski

Dostawa piasku suchosianego

DD

15

RUBEN sp. z o.o.

Dostawa cementu

D

16

Masters Builders Solutions sp z o.o.

Dostawa domieszek i dodatków do betonów

DD

17

Eksploatacja Kruszywa Naturalnego Jan Formella

Dostawa kruszywa

D

18

VIA POLONIA sp. z o.o. sp.k.

Sprzedaż piasku suchosianego

D

Sprzedaż piasku naturalnego 0/2

DD

19

PLASTIMEX sp. z o.o.

Dostawa rur PP SN12

D

20

BRIDGER sp. z o.o.

Dostawa desek gzymsowych

D

21

Zdrojewcy sp. z o.o. sp.k.

Dostawa płyt prefabrykowanych

D

22

Nixor Sp. z o.o. Sp. k.

Dostawa separatorów, osadników oraz studni

D

Dostawa studni osadnikowej

D

Dostawa separatorów i osadników

D

23

SKLEJKA-EKO S.A.

Dostawa sklejki

D

24

KSH STEEL sp. z o.o.

Dostawa dźwigarów

D

25

POLBRUK S.A.

Dostawa elementów brukarskich

D

26

ViaCon Polska Sp. z o.o.

Dostawa rur stalowych spiralnych

D

27

FORBUILD S.A.

Dostawa kotew talerzowych

D

28

A4R BUILD Joanna Aszyk

Dostawa prefabrykowanych płytek deskowania

D

29

KRAUZ-OIL sp. z o.o.

Dostawa paliwa

D

30

CONTSPOL LCCG sp. z o.o. sp. k.

Transport kruszyw i mas bitumicznych

D

31

PEBIT SP. Z O.O.

Dostawa stabilizatora mastyksu

D

32

Zakład Prefabrykacji BARKOCZYN sp. z o.o.

Dostawa ścieków trapezowych

D

33

MSP Engineering sp. z o.o.

Dostawa i montaż dylatacji

D

34

P BAUCEM sp. z o.o.

Dostawa spoiwa hydraulicznego

D

35

Algeco Polska Sp z o.o.

Dostawa konterenów

D

36

NIXOR SP.z o.o.

Dostawa studni ,separatorow,osadnikow

D

37

PEBIT SP. Z O.O.

Dostawa stabilizatora mastyksu

D

38

A4R BUILD

Dostawa prefabrykowanych plytek deskowania

D

39

NIXOR SP. Z O.O.

Dostawa separatorów i osadników

D

40

LAFARGE KRUSZYWA I BETON  SP. Z O.O.

Dostawa kruszywa grubego

D

41

Zakład prefabrykacji Barkoczyn sp. Z o.o.

Dostawa ściekow skarpowych

D

42

KONVERS SP.Z O.O.

Dostawa geosiatki

D

43

Algeco Polska sp. Z o.o.

Wynajem kontenerów

D

44

ELIKOPOL BK SP.Z O.O.

Dostawa geosiatki

D

45

CONFIRME WP.Z O.O.

Dostawa stali zbrojeniowej

D

46

CONFIRME WP.Z O.O.

Dostawa stali zbrojeniowej

D

47

ViaCon Polska Sp. z o.o.

Dostawa geokraty komórkowej perforowanej, Wykonanie projektu zabezpieczenia skarpy dla nasypów Głazica oraz WS-66

D

48

HUFGARD sp. z o.o.

Dostawa zapraw do wykonywania zalewek i zakotowień na obiektach mostowych

D

49

ViaCon Polska Sp. z o.o.

Geowłóknina

D

50

FORBUILD

Dostawa materiałów drobnych

D

51

BUDOWNICTWO-W sp. z o.o.

Dostawa geosyntetyków

D

52

ZAKŁAD KAMIENIARSKI Elżbieta Synowiecka

Dostawa kamiennych krawężników mostowych

D

53

ALPIDA SP. Z O.O.

Dostawa krawężników i kostki kamiennej

D

54

THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S.A.

Dostawa stali zbrojeniowej

DD

60

RUBEN sp. z o.o.

Dostawa cementu

D

61

STRABAG sp. z o.o.

Dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych

D

62

NORDIKA Jarosław Sobczak

Dostawa kamienia polnego

D

63

ALUMAST S.A.

Dostawa i montaż płotków ochronno-naprowadzających kompozytowych wraz z konstrukcją wsporczą w postaci prentów kompozytowych

D

64

POLBRUK S.A.

Dostawa płyt chodnikowych, ściekowych

DD

65

FLORA BIS Sp. z o.o.

Dostawa słupów pod ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe

D

66

IMPEKSTIOR OPERATIONS S.A.

Dostawa kostki kamiennej mostowej

D

67

Zakład produkcji materiałów budowlanych PREFABUD Maria Skorupka

Dostawa koszy zbrojeniowych

D

68

SOLECO PRO sp. z o.o. sp. k .

Dostawa rur GRP

D

69

PROVEN GROUP sp. z o.o.

Dostawa paneli przeciwolśnieniowych

D

70

WORLD ACOUSTIC GROUP S.A.

Dostawa paneli ekranów akustycznych oraz jednego panelu akustycznego z drzwiami technicznymi

D

71

POLOCHEM WOJCIECH MISIURNY

Dostawa WETFIXU

D

72

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zygmunt Linsztet

Dostawa kotew stalowych

D

73

COLAS Polska Sp. z o.o.

Dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych

D

74

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TECHMIX

Zakup materiałów drobnych

D

 

 

 D-DOSTAWCA
DD-DALSZY DOSTAWCA

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo