Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Decyzja WINB - pozwolenie na użytkowanie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż Decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego WIK.771.6.141.2021.DS w dniu 03.02.2022 r. udzielono pozwolenia na użytkowanie:

  • drogi S6 od km 0+862,4 do km 10+299,05 klasy S (droga ekspresowa relacji Słupsk-Gdańsk)
  • drogi ES-64 od km 0+000 do km 1+440,83 klasy D (droga gminna nr 151034G ul. Słoneczna relacji Przetoczyno - Głazica)
  • drogi WS-66 od km 0+000 do km 0+512 (droga wewnętrzna pełniąca funkcję komunikacyjną po terenie żwirowni w Głazicy)
  • Estakady ES-60
  • Wiaduktu WS-66
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo