Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Decyzja WINB - pozwolenie na użytkowanie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż Decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego WIK.771.6.120.2021.WŻ w dniu 25.10.2021 r. udzielono pozwolenia na użytkowanie:

  • drogi gminnej klasy D (DD-2L) wraz ze zjazdami i elementami odwodnienia, przepustem drogowym DN800 oraz DN400 pod zjazdami,
  • drogi gminnej klasy D (DD-4L) wraz ze zjazdami i elementami odwodnienia, przepustem drogowym DN800 oraz DN400 pod zjazdem,
  • drogi gminnej klasy D (DD-6P) wraz ze zjazdami i elementami odwodnienia, przepustem drogowym DN800,
  • drogi gminnej klasy D (DD-7L) wraz ze zjazdami i elementami odwodnienia, przepustem drogowym DN800 oraz DN600,
  • drogi powiatowej nr 1336G klasy Z (WD-57) ul. Wejherowska relacji Wejherowo-Strzepcz wraz z elementami odwodnienia,
  • przejścia zespolonego dla zwierząt małych PZMz-58 wraz z wyposażeniem,
  • mostu MS-55 wraz z wyposażeniem w ciągu drogi ekspresowej S6 w km 0+878,21 nad rzeką Bolszewką z przejściem dla zwierząt średnich.
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo