Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Decyzja WINB - pozwolenie na użytkowanie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż Decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego WIK.771.6.112.2021.WŻ w dniu 16.09.2021 r. udzielono pozwolenia na użytkowani:

  • drogi gminnej nr 151001G - ul. Przetoczyńska relacji Przetoczyno - Częstkowo,
  • drogi gminnej nr 151007G - ul. Bursztynowa relacji Przetoczyno - Głazica,
  • przepustu WS-54 w ciągu rowu melioracyjnego w km 0+158,09 drogi ekspresowej S6,
  • wiaduktu drogowego WD-62 w ciągu drogi gminnej Przetoczyno - Częstkowo,
  • wiaduktu drogowego ES-64 w ciągu drogi ekspresowej S6,
  • wiaduktu drogowego WD-65 w ciągu drogi gminnej Przetoczyno - Głazica.
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo